Positieve Gezondheid staat al jaren op de schoolagenda van De Waterlelie

Interview met Irma Ronkes, schoolleider De Waterlelie

Al jarenlang zet De Waterlelie in Zoetermeer zich in voor Positieve Gezondheid als belangrijk onderdeel van hun schoolbeleid. Onder leiding van schoolleider Irma Ronkes Agerbeek hebben ze in 2014 de titel ‘Gezonde School’ ontvangen, wat betekent dat ze voorop lopen in gezondheidsinitiatieven in hun gemeente. Er wordt elk jaar opnieuw geïnvesteerd in het thema ‘gezonde leefstijl’, dat draait om drie belangrijke pijlers: gezond eten, bewegen en ervoor zorgen dat zowel de kinderen als de medewerkers zich goed voelen.

“Een gezonde leefstijl is als een verzameling tandwieltjes die in elkaar grijpen en effect hebben op elkaar.”

Waarom investeert De Waterlelie in Positieve Gezondheid?

“Steeds meer ouders hechten er belang aan dat hun kinderen gezonde voeding krijgen. Zelf ben ik ook een groot voorstander van een gezonde leefstijl. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een methode om dit te integreren in ons schoolprogramma. Via een ouder, die werkzaam is bij de GGD, kwam ik in contact met het ‘Gezonde School’ concept. Hier was ik meteen enthousiast over. We begonnen met sport en beweging, en volgden met een gezond voedingsbeleid. We trekken hierin samen op met de kinderopvang “gro-up” waarmee we een Integraal Kindcentrum vormen. We waren het eerste ‘Gezonde IKC in Zoetermeer’.”

Wat is de visie van De Waterlelie met betrekking tot Positieve Gezondheid?

“Bij De Waterlelie vinden we het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren over een gezonde leefstijl. Dit helpt hen niet alleen beter te leren, maar ook zich beter te voelen. Een gezonde leefstijl is als een puzzel waarin alles samenkomt en invloed heeft op elkaar.  Met de aanpak van De Gezonde School zien we dat leerlingen zich beter voelen, beter functioneren en leren om gezonde keuzes te maken voor nu en later.”

“We omarmen de mindset van Positieve Gezondheid vanuit De Gezonde School. Samen brengen we het onder de aandacht. Soms zit het in kleine dingen, maar zo blijft het wel levendig op school."

Welke initiatieven onderneemt De Waterlelie om de gezondheid van leerlingen en medewerkers te verbeteren?

Binnen De Waterlelie hebben we veel initiatieven om de gezondheid van onze leerlingen te verbeteren, zowel lichamelijk als mentaal. We gebruiken bijvoorbeeld het populaire dansspel Just Dance voor bewegend leren. Tijdens pauzes organiseert onze gymdocent spel- en sportactiviteiten op het schoolplein. Ook bieden we naschoolse sportactiviteiten aan en schooljudo. Dit wordt mogelijk gemaakt door een externe partner, die ook sociale vaardigheidslessen verzorgt.

Natuureducatie
“We hebben een natuurtuin op het schoolplein en onze leerlingen zijn betrokken bij het Tiny Forest in onze wijk. Dit project is een samenwerking met de gemeente en met IVN natuureducatie. Onze leerlingen zorgen met elkaar voor dit minibos en leren daar van alles over bomen en groen.”

Gezonde voeding
“Er zijn ook veel initiatieven om het eten van gezonde voeding te stimuleren. We hebben een projectweek over gezonde voeding, gebruiken de Lekker Fit boekjes en moedigen gezonde traktaties aan tijdens verjaardagen in de klas. We laten dit positief zien door foto’s te maken van de leerling en hun traktatie, die we op onze website plaatsen. Kinderen zijn hier enthousiast over en zorgen nu zelf voor gezonde traktaties om op de website te komen”

Gezonde werkdruk en werkplezier
“Voor onze medewerkers is er fruit, ruimte om een ommetje te maken in de pauzes en we hebben met elkaar meegedaan aan het project Gezonde Werkdruk en Werkplezier. We hebben met het team gekeken naar wat er nodig is, wat er efficiënter kan en we maken weloverwogen keuzes wat we wel en niet oppakken.

“Het is niet iets wat erbij komt, Positieve Gezondheid is volledig geïntegreerd binnen ons schoolbeleid.”

Hoe worden ouders betrokken?

“De kinderen die bij ons op school zitten, hebben bewust voor De Gezonde School gekozen. Aan het begin van het schooljaar vertellen we wat dit betekent en wat er gepland staat. We besteden er aandacht aan in de ouderraad, tijdens de ontwikkelgesprekken van de kinderen en in onze nieuwsbrieven met een vast onderdeel over Gezond en Fit. Vanuit school doen we vaak mee aan sporttoernooien van de gemeente en vragen we ouders om te coachen en mee te doen. We organiseren een projectweek met een inloopdag voor ouders, zodat ze kunnen zien waar de kinderen aan werken. Tijdens het project worden er gastlessen verzorgd door bijvoorbeeld, artsen, tandartsen en mondhygiënisten. Voor ouders worden er thema- en voorlichtingsavonden georganiseerd waar gastsprekers worden uitgenodigd, zoals diëtisten, school maatschappelijk werkers of motorische remedial teachers.”

Welke uitdagingen zie je?

“De uitdaging is om het levend te houden. Ik ben altijd op zoek naar: hoe kan ik het een nieuwe impuls geven, welke subsidies zijn er, welke samenwerkingen kan ik aangaan? Ik heb continu mijn voelsprieten uitstaan en blijf alert. Dit is niet iets dat een school alleen kan doen. We hebben contact met verschillende organisaties rondom onze school. Aangezien deze contacten kunnen veranderen, is het belangrijk om ze warm te houden en actief te onderhouden.”

Hoe beïnvloedt Positieve Gezondheid het welzijn en de prestaties van leerlingen?

“Het ziekteverzuim op onze school is al jarenlang erg laag. Ook hebben we relatief weinig kinderen met overgewicht. Leerlingen zijn energiek en hebben oog voor een gezonde leefstijl. Tijdens de leerlingenraad spraken ze zich sterk uit voor het behoud van het thema ‘gezonde leefstijl’ op school. Ze genieten ervan om op het schoolplein te sporten en te spelen. Het is een totaalplaatje. Onze schoolprestaties zijn bovengemiddeld en ik denk dat Positieve Gezondheid daaraan heeft bijgedragen.”

Wat doen docenten zelf aan een gezonde leefstijl?

“Vanuit de visie van De Gezonde School en ons bewuste streven naar een gezonde leefstijl, nemen onze docenten hier automatisch aan deel. We integreren dit speels in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld, ik draag een Fitbit met stappenteller. Nu heeft mijn collega er ook een en houden we een wedstrijdje wie de meeste stappen zet. Het zit als het ware in ons systeem ingebakken. Het komt overal terug, elke dag weer. Tijdens de lunchpauze, het buiten spelen, en zelfs tijdens activiteiten zoals schooljudo. Elke dag is er wel iets wat verband houdt met een gezonde leefstijl en Positieve Gezondheid.”

Hoe meet je het succes?

“Het Gezonde School-predicaat vereist certificering voor bepaalde thema’s om de drie jaar. We moeten kunnen laten zien dat we hier aandacht aan besteden en er actief mee bezig zijn. Er zijn ook vragenlijsten om het welzijn van de leerlingen te meten, waarop wij goed scoren. Dankzij deze gestructureerde aanpak blijft Positieve Gezondheid actief op de agenda staan en zorgen we voor voortdurende vooruitgang.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“De Waterlelie gaat de komende vier jaar aan de slag met burgerschap. Dit omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder gezonde leefstijl en Positieve Gezondheid. Daarnaast werken we aan een ICT-beleidsplan waarin we mediawijsheid verder uitwerken, wat essentieel is voor het welzijn van onze leerlingen. We gaan hierbij ook actief de ouders betrekken.”

Andere interviews