Bouwen aan een gezonder Zoetermeer: De positieve impact die je kunt hebben op jezelf en anderen, maken het verschil

Interview met Jordy van Ast, Buurtsportcoach Gezondheid bij gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer staat voor een gezond en fijn leven voor elke inwoner, en investeert daarom volop in positieve gezondheid. Niet alleen om het welzijn van vandaag te verbeteren, maar ook om onze stad en wijken veerkrachtiger te maken voor de uitdagingen van morgen. Jordy van Ast speelt als buurtsportcoach in de wijken Rokkeveen en Oosterheem een essentiële rol in het bevorderen van fysiek en mentaal welbevinden. We hebben hem gevraagd hoe zijn ervaringen bijdragen aan een gezonder Zoetermeer.

“We zijn gericht op zowel lichamelijk als mentaal welbevinden en we gebruiken sport als middel om dat te bereiken."

Buurtsportcoach Gezondheid is een ‘verbindmakelaar’

“Als Buurtsportcoach Gezondheid is het mijn missie om elke inwoner van Rokkeveen en Oosterheem, zowel jong als oud, te ondersteunen bij het streven naar een gezonder en fijner leven. We zijn gericht op zowel lichamelijk als mentaal welbevinden en we gebruiken sport als middel om dat te bereiken. Een buurtsportcoach staat ook wel bekend als de ‘verbindmakelaar’, die de schakel vormt tussen inwoners, wijken, verenigingen, scholen en andere organisaties. Ik werk samen met wijkregisseurs, zorgprofessionals, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, jeugdhulp en GLI-coaches. Ik probeer zoveel mogelijk één-tweetjes te maken.”

De bouwstenen van Positieve Gezondheid

“Door samen te werken met diverse partners kunnen we verschillende (sport)activiteiten inzetten en organiseren om Positieve Gezondheid te bevorderen. De bouwstenen van Positieve Gezondheid zijn: lichamelijke functies, dagelijks functioneren, meedoen in de maatschappij, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving. Enkele van die bouwstenen zitten impliciet in onze activiteiten.

“Door samen te werken met diverse partners kunnen we verschillende (sport)activiteiten inzetten en organiseren om Positieve Gezondheid te bevorderen.”

Mooie voorbeelden binnen de wijk

Een mooi voorbeeld is ‘Wandel-je-Fit,’ een groepsactiviteit waar deelnemers wekelijks nieuwe routes door Zoetermeer en de natuur verkennen. Deze wandelgroep is redelijk snel in omvang gegroeid en bestaat nu uit zo’n 20 deelnemers per keer. Dit zijn mensen die streven naar een gezonde levensstijl maar tegelijkertijd de voordelen ervaren van sociale interactie.”

“We zijn hierbij niet concurrerend aan andere organisaties of bedrijven. Het doel is om samen te werken en de gemeenschap te versterken.”

Tal van activiteiten

“Voor de jeugd hebben we ook tal van activiteiten, zoals sport- en spelinstuiven voor kinderen van 4 tot 12 jaar, naschoolse sportactiviteiten en peutergym voor 2 tot 4-jarigen. Voor 55-plussers hebben we het sportprogramma BRAVO (Brede Activiteiten Voor Ouderen). Daar horen ook activiteiten zoals fitscans, voorlichting over gezonde voeding of valpreventie bij.”

Positieve impact merkbaar

“Ik werk al een aantal jaren als Buurtsportcoach Gezondheid. Hoewel de impact van onze activiteiten nog niet volledig meetbaar is, zie ik duidelijke tekenen van vooruitgang. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij onze initiatieven en we bouwen waardevolle samenwerkingen op. Ik durf te zeggen dat we op de goede weg zijn naar een Gezond Zoetermeer. Op scholen merk ik een positieve verandering: traktaties zijn nu gezond en er is hernieuwde aandacht voor sport en spel, waardoor zowel fysieke als mentale gezondheid van kinderen wordt bevorderd.”

Ontwikkel Meizelf

“Leuk om nog te vermelden is de pilot ‘Ontwikkel Meizelf’, in samenwerking met Oranjerie en Jumbo. In de maand mei gaan we iedere dag workshops en activiteiten aanbieden aan jongeren en ouders om ze bewust te maken van wat mentale en fysieke gezondheid is, hoe dit met elkaar samenhangt en welke rol voeding speelt. Dat project wordt afgesloten met een Jumbo Kids Run. Als het een succes is, gaan we dit Zoetermeer breed oppakken.”

Op de hoogte blijven van activiteiten.

Buurtbewoners worden van activiteiten op de hoogte gebracht via de kanalen van de samenwerkingspartners, via social media en met behulp van flyers. Elk schooljaar maken we onze jaarplanning bekend op onze website. Elke wijk heeft een wijkregisseur en tijdens het wijkoverleg komt alles wat zich afspeelt in de wijk van A tot Z aan bod. We werken momenteel hard aan een nieuwe website voor de afdeling vrije tijd. Dit moet de verzamelplaats worden waar een zo compleet mogelijk aanbod te vinden is van zowel de gemeente als commerciële partijen, dat aansluit bij de doelstelling van Positieve Gezondheid en Gezond Zoetermeer 2040. Op beleidsniveau hebben we regelmatig overleggen, ook in relatie tot de brede SPUK-regeling. Dat richt zich op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Voor de inwoners van Zoetermeer heeft Jordy een simpele boodschap: “Doe mee! Deelname aan activiteiten, bewustwording van je eigen gezondheid en de positieve impact die je kunt hebben op jezelf en anderen, maken het verschil.”

Sleutel tot succes?

“Willen we naar een gezonder Zoetermeer toewerken dan is het belangrijk dat de gehele gemeenschap actief betrokken wordt. Stem je activiteiten af op de behoeften van de inwoners door actief te luisteren naar hun wensen en suggesties. De kracht van een gezonde gemeenschap begint bij het begrijpen van haar stem. Pas je activiteiten aan op de veranderende behoeften en interesses van de inwoners. Flexibiliteit is essentieel om te zorgen dat wat je aanbiedt relevant blijft en aansluit op wat de gemeenschap nodig heeft. Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk: Beweeg mee met de trends. Bijvoorbeeld, als games zoals Fortnite populair zijn onder kinderen, organiseer dan activiteiten die hierop inspelen. Ook bootcamps zijn nu razend populair, hier kun je mooi op inspelen.”

 

 

Andere interviews