Positieve Gezondheid en de HANS-levenshouding: Inspiratie voor een leven met Langdurige beperkingen zonder uitzicht op verbetering

Interview met Hans van Hezewijk, MS patiënt en VN ambassadeur handicap

Op 39-jarige leeftijd kreeg Hans de diagnose MS, twintig jaar later zit hij in een rolstoel en woont hij in een Fokus-woning in Zoetermeer waar hij hulp op afroep krijgt. Ondanks zijn beperkingen geniet hij volop van het leven en is bezig met het schrijven van een boek over zijn ervaringen met MS. “Ik denk dat ik veel in het kader van Positieve Gezondheid kan betekenen als positief ingestelde ervaringsexpert”, vertelt hij in dit interview.

Waarom schrijf je een boek over jouw ervaringen met MS en hoe speelt Positieve Gezondheid daarin een rol?

“Het begon allemaal toen iemand verbaasd was over hoe positief ik in het leven stond, ondanks mijn ernstige handicap. Die opmerking liet me nadenken. Wat maakte mijn kijk op het leven zo bijzonder? En zouden andere mensen, vooral lotgenoten, hier iets aan kunnen hebben?

“Ik wil laten zien hoeveel invloed je eigen mindset en aanpak kunnen hebben op het succesvol omgaan met langdurige lichamelijke beperkingen”

Daarom ben ik dit boek gaan schrijven. Ik wil laten zien hoeveel invloed je eigen mindset en aanpak kunnen hebben op het succesvol omgaan met langdurige lichamelijke beperkingen. Voordat ik begon aan mijn boek, had ik nog nooit gehoord van Positieve Gezondheid. Maar naarmate ik er meer over leerde, zag ik een opvallende overeenkomst tussen mijn eigen aanpak en de principes van Positieve Gezondheid. En ik dacht: hier kan ik interessante aanvullingen op geven.”

Kun je ons iets meer vertellen over de HANS-levenshouding en hoe deze jou helpt?

“De HANS-levenshouding is eigenlijk ontstaan toen ik mijn ervaringen van de afgelopen jaren met alle ups en downs op een rijtje zette en zelf begon te analyseren. Het was pas tijdens het schrijven van dit boek dat ik besefte dat mijn vermogen om van het leven te genieten, ondanks mijn beperkingen, te danken was aan een intuïtieve levenshouding die achteraf succesvol bleek te zijn.

In het boek noem ik deze levenshouding de HANS-levenshouding, volledig gebaseerd op mijn eigen ervaringen, acties en reacties op wat mij is overkomen. Maar ik heb niet alleen alles meegemaakt, maar ben ook in staat ben om achteraf te verklaren waarom deze levenshouding voor mij zo solide is gebleken.

De HANS-levenshouding is gebaseerd op eenvoudige, herkenbare ervaringen en inzichten die voor veel mensen, met of zonder beperkingen, relevant zijn. Het is een levenshouding die ik probeer uit te leggen zonder ingewikkelde theorieën of complexe onderwerpen. Het is rechttoe rechtaan en hopelijk gemakkelijk te begrijpen.

Tijdens het schrijfproces werd mij ook duidelijk hoeveel invloed je als persoon met langdurige lichamelijke beperkingen er zelf in hebt om het beste te maken van je eigen leven. Het boek belicht de keuzemomenten en mogelijkheden die je hebt om een positieve draai te geven aan een leven met langdurige lichamelijke beperkingen.”

Wat zijn voorbeelden van hoe je Positieve Gezondheid in de praktijk brengt?

“In mijn dagelijks leven met MS breng ik Positieve Gezondheid op verschillende manieren in de praktijk. Zowel praktisch als mentaal. De gedachten “je leeft maar één keer” en ”als jij niets verandert verandert je situatie ook niet” zijn leidend om iets met een verandering in beperkingen te doen. Daarnaast vormen zelfwaardering, het actief tegengaan van negativiteit en het zoeken naar oplossingen de kern van mijn persoonlijke benadering.”

Hoe heeft jouw levenshouding je geholpen bij het overwinnen van uitdagingen?

“In de aanvangsfase deed ik maar wat bij elke verslechtering en maakte ik me enorm veel zorgen. Dit had een negatieve impact op mijzelf en mijn omgeving. Nu ga ik bij elke verslechtering direct over tot een actieve benadering en stel ik mezelf de vraag: “Wat nu?” Door deze nieuwe persoonlijke manier om met mijn MS om te gaan, kan ik weer zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk leven.”

Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd over veerkracht en eigen regie?

“Met de juiste mindset en aanpak en door jezelf af te vragen wat je zelf kunt doen bij veranderingen, kun je veel bereiken. Ga op zoek naar activiteiten die niet alleen afleiden, maar ook plezier en voldoening brengen. En vermijd negativiteit en bespreek alleen problemen met mensen die kunnen meedenken of helpen.”

Op welke manier hoop je dat jouw boek anderen kan inspireren of ondersteunen?

“Na het lezen van het boek hoop ik dat lezers beseffen dat zelfs in moeilijke tijden ‘het einde van de wereld’ niet nabij is. Ik wil hen inspireren om actief de regie te nemen en praktische aanbevelingen toe te passen. Het doel is om negatieve denkwijzen te vermijden en energie te richten op oplossingen en positieve afleiding. Door kleine successen te boeken, hoop ik op blijvende motivatie voor deze positieve benadering.”

Welke rol hebben de lokale gemeenschap en zorgverleners bij het ondersteunen van mensen met chronische aandoeningen zoals MS?

“Ik wil niet gezien worden als slachtoffer, ik ben gewoon een pechvogel. Ik ben dus niet op zoek naar medelijden, maar naar praktische hulp van instanties en mensen die daadwerkelijk meedenken en assisteren. Hoewel steunbetuigingen waardevol zijn, blijkt het voor gezonde mensen lastig te zijn zich volledig in te leven in de impact van langdurige lichamelijke beperkingen. Concrete en praktische hulp van competente medici en lotgenoten heeft mij daadwerkelijk geholpen, evenals geduld en begrip.”

Welke boodschap/tips wil je overbrengen?

“Probeer zelf zoveel mogelijk te doen in het omgaan met je beperkingen, omdat jij het beste de gevolgen begrijpt. Ontdek wat nuttig is in mijn boek voor moeilijke momenten en experimenteer met verbeteringen die passen bij jouw situatie en omstandigheden. Laat het daarna los en probeer het. Wat heb je te verliezen?”

Heb je tips voor zorgverleners bij de begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals MS?

“Vermijd mopperen over zaken waar de patiënt geen invloed op heeft. Het is vervelend als een zorgverlener me het gevoel geeft een lastpost te zijn in plaats van hulpbehoevend. Blijf vriendelijk en geduldig.”

“Mijn voornaamste doelen zijn het beste maken van je enige eigen leven met beperkingen door dit zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken en het tegengaan van negativiteit en eenzaamheid”

Wat beoog je met het delen van jouw verhaal en het verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid?

“Aangezien mijn boek ontstaan is zonder kennis over Positieve Gezondheid, maar wel aansluit bij mijn aanpak van MS, wil ik experts op dit gebied uitdagen om de overlap en de verschillen of aanvullingen te ontdekken. Ik hoop dat mijn praktijkvoorbeelden de Positieve Gezondheid benadering concreter maken, zodat deze meer impact heeft op mensen met langdurige lichamelijke beperkingen. Mijn voornaamste doelen zijn het bevorderen van veerkracht en het tegengaan van negativiteit en eenzaamheid.”

Andere interviews