Positieve gezondheid

Wat is positieve gezondheid?

Positieve Gezondheid opent de deur naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg van hoge kwaliteit blijft? Wat kunnen we doen om de stijgende zorgkosten te beheersen? En hoe houden we onze wijken en werkplekken gezond? Positieve Gezondheid is een brede benadering die focust op veerkracht en eigen regie. Het draait niet langer om ziekten en beperkingen, maar om het vermogen om je aan te passen en de regie over je eigen leven te voeren. Het richt zich op veerkracht bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Met Positieve Gezondheid voeren we gesprekken die verrassende inzichten kunnen opleveren. Het kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Het is ook opvallend hoe goed mensen zelf vaak weten wat nodig is om hun gezondheid te verbeteren. Laten we samen ontdekken wat Positieve Gezondheid voor jou en Zoetermeer kan betekenen, zowel op werkvlak als persoonlijk.

De 6 pijlers

Lichaamsfuncties

Ik voel me gezond en fit

Mentaal welbevinden

Ik voel me vrolijk

Zingeving

Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

Kwaliteit van leven

Ik geniet van mijn leven

Dagelijks leven

Ik kan goed voor mezelf zorgen

Meedoen

Ik heb goed contact met andere mensen