“We hebben elkaar allemaal nodig voor een gezonde samenleving.”

Interview met Milou van Loenen, sociaal cultureel werker bij Stichting Piëzo.

Mensen in hun kracht zetten zodat ze een volwaardige plaats in de samenleving hebben, is de missie van Stichting Piëzo waar Milou werkzaam is als sociaal cultureel werker. Samen met vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk Buytenwegh, werkt ze aan het bevorderen van Positieve Gezondheid. Deze aanpak werkt goed. “Mensen voelen zich begrepen en gezien. Ze begrijpen zichzelf beter en ontdekken waar hun kansen liggen. Hierdoor krijgen ze hoop voor de toekomst.”

Hoe kijk jij naar Positieve Gezondheid in jouw werk als Sociaal Cultureel Werker?

“Positieve Gezondheid is voor mij een visie op gezondheid die perfect past bij de aanpak van Stichting Piëzo. Met onze methode helpen we mensen, die om verschillende redenen, niet volledig meedoen in de samenleving. Ze hebben hulp nodig om zelfstandiger te worden, om betekenisvolle activiteiten te ondernemen en om werk te vinden. Samen met onze vrijwilligers en professionals, zetten we ons hier vol enthousiasme en overtuiging voor in”.

Wat voor activiteiten organiseer je?

“Samen met een leefstijlcoach heb ik in de wijk Buytenwegh workshops over Positieve Gezondheid georganiseerd. Hier kunnen mensen met elkaar praten over belangrijke onderwerpen, zoals wat zingeving voor hen betekent en hoe ze naar kwaliteit van leven kijken. We willen wijkbewoners in groepen aanmoedigen en helpen om veranderingen te overwegen en te maken.”

Workshops

“We werken ook samen met andere organisaties, zoals Indigo en Het Gouden Hart, om workshops te geven. Deze bijeenkomsten gaan over verschillende onderwerpen, zoals gezonde voeding, beter slapen of hoe je kunt stoppen met piekeren. Bij Stichting Piëzo zijn er veel educatieve mogelijkheden, zoals rekenen, Nederlands leren en computercursussen. Alles is erop gericht om mensen sterker te maken en hun veerkracht te vergroten.”

Wandelgroep

“Samen met een huisartsenpraktijk in de wijk, zijn we een wandelgroep gestart. We beginnen bij de huisarts en eindigen bij onze ambachtenwerkplaats voor een gezellig kopje koffie of thee. Zo leren deelnemers ons welzijnswerk kennen en kunnen ze geïnspireerd worden om zich bijvoorbeeld als vrijwilliger aan te sluiten.”

“Hoe vertaal je de verschuiving van 'klacht naar veerkracht' naar de praktijk?”

Training

“Binnen ons samenwerkingsverband inZet, heb ik trainingen ontworpen en gegeven over het Positieve Gezondheidsconcept aan alle zorg- en welzijnsmedewerkers. Positieve Gezondheid is een mooi idee, maar het is belangrijk om het praktisch te maken voor de werkvloer. Elke professional werkt met een andere groep mensen. We leren hen hoe ze het concept kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. We zijn als hulpverlener geneigd om het te snel in te vullen voor een ander. We willen zorg bieden, oplossingen aandragen, iemand ‘redden’. Maar de deelnemer heeft de regie. Die bepaalt waar hij/zij aan wil werken en in welke volgorde. Die bepaalt waar de prioriteiten liggen.”

Inzet van vrijwilligers

“Bij Piëzo werken we veel met vrijwilligers. Zij zijn ontzettend belangrijk. Het draait niet alleen om professionals, maar ook om de inwoners die elkaar helpen. Sommige mensen komen naar Piëzo omdat ze hulp nodig hebben, maar er komen ook mensen die juist voor anderen willen zorgen. Het geeft mensen een gevoel van zingeving, wat net zo belangrijk is als genezen en beter maken.”

Hoe integreer je Positieve Gezondheid in jouw dagelijkse praktijk?

“Ik maak zelf gebruik van het IPH Spinnenweb als aanvulling op de gesprekken die ik heb met mijn deelnemers. Ik zet het heel praktisch in bij de intakegesprekken en evaluatiemomenten. Het Spinnenweb bestaat uit zes dimensies, waarvan vier precies aansluiten bij mijn werk als sociaal cultureel werker: Meedoen, Zingeving, Kwaliteit van Leven en Welbevinden. 

Mijn deelnemers vinden het heel fijn om hiermee te werken, omdat ze inzicht krijgen in wat er speelt en het allerbelangrijkste: mensen gaan nadenken en kunnen er uiteindelijk ook een concreet doel aan koppelen. Het biedt toekomstperspectief. Vervolgens gaan we actief aan de slag met hun veranderwens.”

Een voorbeeld

“Als iemand gestrest is, moet je eerst die stress verminderen, zodat er ruimte komt voor andere belangrijke dingen zoals zingeving en mentaal welzijn. Een vrouw wiens partner dementerend is, had behoefte aan een extra bed beneden. Hoewel ze op het gebied van zingeving laag scoorde, kon ze pas nadat het bed er was, aan die aspecten denken en eraan werken. Dit wordt het beste duidelijk tijdens gesprekken.”

Hoe meet je het succes?

“Het IPH Spinnenweb is geen meetinstrument, maar als ik vraag hoe mensen het vonden, krijg ik veel positieve reacties. Mensen voelen zich begrepen en gehoord. Ik merk dat Positieve Gezondheid niet alleen iets oplevert voor anderen, maar ook voor mij als sociaal werker. Het verduidelijkt de rolverdeling. Het gaat niet meer alleen om: jij gaat mij beter maken, maar om: hoe kan ik mezelf beter maken? De sleutel tot succes ligt bij jezelf. Dat betekent niet dat hulpverleners niet meer nodig zijn, maar we stellen de vraag: wat heb jij nodig? Het gaat om ‘het zweet op de juiste rug’. Hoe kunnen we anderen in beweging krijgen en hoe kunnen we dat ondersteunen?”

Wat zijn de reacties van deelnemers?

“We hebben tal van mooie ervaringsverhalen van deelnemers. We hebben deze gebundeld in een boekje.

Hoe belangrijk is samenwerking?

“Het spinnenweb toont verschillende dimensies, wat meteen aangeeft dat samenwerking tussen verschillende gebieden belangrijk is. Een mens is een totaalbeeld en kan niet alleen op één vlak geholpen worden. We moeten samenwerken om mensen als geheel vooruit te helpen. Op stadsniveau is het belangrijk dat we elkaar kunnen vinden. De huisarts moet samenwerken met het sociale domein en vice versa. We hebben elkaar allemaal nodig voor een gezonde samenleving.”

“Positieve Gezondheid verenigt, inspireert en nodigt uit om stappen te zetten naar een gezondere en veerkrachtige toekomst.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

“Bij mijn werk verliep de invoering van Positieve Gezondheid vrij soepel. Het past goed binnen het sociale domein, maar het kan voor andere professionals een uitdaging zijn. Hoe vertaal je de verschuiving van ‘klacht naar veerkracht’ naar de praktijk? Elke hulpverlener heeft zijn eigen aanpak. Hoe kunnen we dat samenbrengen? Ik denk dat we het praktisch moeten aanpakken. Niet te lang vergaderen of filosoferen, gewoon aan de slag gaan.”

Wat is je stip op de horizon?

“Dat iedereen weet waar ze naartoe kunnen om aan hun doelen te werken. Positieve Gezondheid is niet alleen een idee, het is een beweging die mensen in Zoetermeer samenbrengt, inspireert en aanmoedigt om stappen te zetten naar een gezondere en sterkere toekomst.”

Tips voor collega zorg- en welzijnsverleners van Zoetermeer over Positieve Gezondheid?

  • Zoek de verbinding. Er is veel expertise en we hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.
  • Sluit aan bij wat een inwoner wil.

Tips voor inwoners van Zoetermeer met betrekking tot Positieve Gezondheid

  • Ga de drempel over. Toon je kwetsbaarheid. Het is heel Nederlands om te zeggen ‘ik red het wel’, terwijl je eigenlijk best hulp kunt gebruiken. Het is een utopie om te denken dat je nooit in je leven kwetsbaar zal worden.
  • Vul het IPH Spinnenweb eens in. Krijg inzicht en maak kleine stap in wat je wilt veranderen. Elke stap telt.

Andere interviews