Samen bouwen aan welzijn: Positieve Gezondheid in actie in de wijk Meerzicht

Interview met Susanne van Veen, projectmanager Preventie in de Praktijk

In de wijk Meerzicht loopt het project Preventie in de Praktijk, waar Susanne van Veen projectmanager van is. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is hierbij belangrijk. “We willen een gezondere samenleving. Daarvoor werken we samen: de gemeente, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties én inwoners. We praten met de inwoners, niet over de inwoners en we doen wat nodig is.”

Groot denken, klein beginnen

“Preventie in de Praktijk is een doelgericht project dat frisse energie brengt in de aanpak van sociale en gezondheidsproblemen. Onder het motto “groot denken, klein beginnen” zijn we in januari gestart met twee flats in Meerzicht. In deze wijk zijn er veel uitdagingen op zowel sociaal als economisch vlak. Groepen inwoners ervaren onzekerheid en een gebrek aan grip op hun leven. Ze worden geconfronteerd met onzekerheid zoals op het gebied van inkomen, werk of wonen. Dat heeft invloed op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Door laagdrempelig met de inwoners in gesprek te gaan, krijgen we zicht op de echte hulpvraag en kunnen we daar gezamenlijk actie op ondernemen.

“Preventie in de Praktijk draait om samenwerking, leren van ervaringenen het versterken van de gemeenschap."

Laagdrempelig aan de slag met concrete hulpvragen

“We praten met de inwoners, niet over de inwoners. Drie eenvoudige vragen vormen de leidraad in de gesprekken die we voeren: wat wil je, wat kan je zelf, en wat heb je nodig? Deze gesprekken vinden in de eigen omgeving plaats. Dit kan in de woning zelf zijn, maar ook tijdens de gezamenlijke koffiemomenten in het flatgebouw. We luisteren naar de antwoorden op de vragen en passen waar het kan ons aanbod daarop aan of zoeken naar andere mogelijkheden. Dit in plaats van het aanbod leidend te laten zijn.” 

Positieve Gezondheid als leidraad

“Hierbij kijken we niet alleen naar symptomen of ziektes, maar naar het geheel van iemands gezondheid en welbevinden. Dit kan tot andere oplossingen leiden dan het standaard aanbod. Vervolgens vertalen we de individuele vragen om het collectieve aanbod te verbeteren. Het gaat erom dat we mensen in hun kracht kunnen zetten, zodat ze beter kunnen omgaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en meer regie houden over hun eigen gezondheid en welbevinden. Met deze aanpak kunnen we daardoor ook extra zorgkosten voorkomen.”

Hulpvragen

“De hulpvragen variëren sterk. Ze kunnen gaan over geldzorgen, problemen in het huishouden, of bijvoorbeeld eenzaamheid. Onlangs ontvingen we een hulpvraag van een inwoner die hulp wilde bij zijn administratie. We boden een luisterend oor en gingen gezamenlijk op zoek naar de vraag achter de vraag. Zo kwamen we er in gesprek met deze inwoner achter dat er meer speelde. De inwoner had moeite met de digitale en snel veranderende wereld, wat leidde tot veel stress. Hij durfde niet naar buiten en sliep slecht.

Een digitale cursus omtrent de administratie zou niet aansluiten bij zijn echte vraag en behoefte. We gaan daarom gezamenlijk op zoek naar andere mogelijkheden om de stress te verminderen en het welbevinden te verbeteren.” 
Samenwerking in de praktijk

“Bij dit project werken verschillende organisaties samen. De gemeente Zoetermeer, Kwadraad, inZet, Vidomes en De Goede Woning vormen de kern. Daaromheen zijn nog andere organisaties en zorgverleners betrokken, zoals bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg. Elke organisatie kan deelnemen aan ons project en indien nodig casuïstiek aandragen, mits de betreffende bewoner hiermee akkoord gaat. Een inwoner kan zich ook zelf bij ons melden. Vaak zijn er meerdere hulpvragen waarvoor verschillende expertise nodig is, of is er een hulpvraag die voor meerdere inwoners geldt. De kracht van dit project ligt in de gezamenlijke aanpak, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde en dit kunnen omzetten in collectieve activiteiten. We maken gebruik van de methode van actie leren waarbij we niet van tevoren alles uitdenken maar gaandeweg met inwoners en professionals leren uit de praktijk. We streven naar een groeiend netwerk van organisaties die op deze manier leren samenwerken. “

Concrete acties en impact

“Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van hulpvragen. Dat verloopt zeer goed. We merken dat er veel interesse is. Naast andere meetinstrumenten maken we gebruik van de vragen uit het spinnenweb van Positieve Gezondheid om de impact te meten. We kijken naar de huidige situatie en vergelijken deze met de situatie na onze interventie. Zo kunnen we zien of er resultaten zijn geboekt op de verschillende leefgebieden die relevant zijn voor positieve gezondheid. We streven naar zo’n 60 casussen in 2024, welke wij in 2025 kunnen gaan evalueren. Als het project succesvol blijkt in Meerzicht, willen we Preventie in de Praktijk verder doortrekken naar andere wijken binnen Zoetermeer.”

Oproep aan de gemeenschap

“Mijn boodschap aan de inwoners is helder: laat van je horen, weet ons te vinden. Ik nodig je uit om actief deel te nemen aan het project en je stem te laten horen. Ik roep tevens organisaties en zorgverleners op om aan te haken. De sleutel tot succes vraagt om betrokkenheid, verbinding, samenwerking en een gezamenlijke inzet voor welzijn en gezondheid voor alle inwoners.”

Andere interviews