Centrum Acute Zorg

In het toekomstige Centrum Acute Zorg (CAZ) in Zoetermeer blijft acute zorg toegankelijk. Inwoners van Zoetermeer met een acute zorgvraag kunnen hier straks terecht via één fysieke en digitale toegang en één telefoonnummer. Door de intensieve samenwerking van de zorgaanbieders HagaZiekenhuis, Fundis en EerstelijnsZorg Zoetermeer blijft ook in de toekomst acute zorg beschikbaar. Het CAZ is een toekomstbestendige en integrale voorziening voor de inwoners van Zoetermeer, waar ze op elk moment de juiste zorg op de juiste plek krijgen.  

Centrum Acute Zorg

Wat is het CAZ?

Het Centrum Acute Zorg (CAZ) in Zoetermeer wordt dé organisatie waar de inwoner van Zoetermeer met een acute zorgvraag terecht kan via één voordeur (fysiek, digitaal of telefonisch). Door middel van deze centrale triage ontvangt de inwoner de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener tot aan afhandeling van zijn of haar acute zorgvraag.

Het CAZ ontstaat door het samenvoegen van zorgaanbod van vijf onderdelen van drie organisaties. Het gaat om de Huisartsen spoedpost (HASP) en de Dienstapotheek (DAP) van EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ), de Spoed Eisende Hulp (SEH) van Haga Ziekenhuis Zoetermeer en het Regionaal Transferpunt (RTP) Zoetermeer en de nog op te richten Multifunctionele Bedden (MFB) van Zorgpension van Fundis.  
De muren tussen de verschillende zorgaanbieders worden lager, de patiënt staat centraal in een netwerk van samenwerkende professionals die de patiënt én elkaar met hun respectievelijke kennis en kunde bijstaan, binnen én buiten het ziekenhuis. Dit zorgt voor makkelijke toegang tot acute zorg zodat patiënten in noodsituaties goede en snelle zorg kunnen krijgen. 

De vernieuwde zorg van het CAZ biedt veel voordelen. Zo hoeven patiënten niet langer meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen. En door de beschikbaarheid van veelzijdige kamers op het CAZ, die door verschillende zorgverleners worden gebruikt, volgt de zorgverlener de patiënt in plaats van andersom.  

Waarom?

De druk op de zorg neemt landelijk toe, ook in de regio Zoetermeer. De krapte zal in de toekomst verder toenemen. De vraag stijgt door o.a. vergrijzing terwijl het aanbod niet zal stijgen. We moeten iets doen om de acute zorg ook in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Daarom introduceren we een nieuw model voor acute zorg: het Centrum Acute Zorg. De vergaande samenwerking helpt mee om de personele uitdagingen het hoofd te bieden.  

Centrum Acute Zorg Zoetermeer

Transformatieplan

Op dit moment wordt in overleg met de zorgverzekeraars de laatste hand gelegd aan het transformatieplan . Naar verwachting kan het plan in juli worden ingediend. 

Nieuws

Veelgestelde vragen

Momenteel werken we nauw samen met de zorgverzekeraars aan het transformatieplan, dat we naar verwachting in juli zullen indienen. Na goedkeuring kunnen we stap voor stap toewerken naar de realisatie van het CAZ. Dit omvat onder andere verbouwingswerkzaamheden en vermoedelijk de oprichting van een stichting om de samenwerking te formaliseren. Zodra er meer duidelijkheid is over de detailplanning zullen we deze hier delen.

Samen met een architect heeft de werkgroep verbouw drie scenario’s ontwikkeld. De keuze voor een scenario is nog niet gemaakt. Vraag je teammanager om meer informatie of om inzage in de tekeningen. 

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen via email:

info@gezondheidsregiozoetermeer.nl