Voorbereidende bijeenkomst Kamer van Inwoners: groot denken, klein doen en meteen beginnen

Op 27 juni 2024 vond de voorbereidende bijeenkomst plaats voor de opening van de Kamer van Inwoners in Zoetermeer. Onder leiding van burgerbestuurder Lidewij Wilms bespraken ze de rol en functie van de Kamer van Inwoners, de relatie met de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer en de interessante thema’s waarover de aanwezigen willen meedenken en meedoen. De inbreng uit deze bijeenkomst wordt meegenomen in de voorbereiding voor de opening van de Kamer van Inwoners. 

 

Het ‘Burgerbrein’ 

De Kamer van Inwoners, ook wel het ‘Burgerbrein’ genoemd, bestaat uit inwoners die hun kennis en ervaring willen inzetten om de gezondheid, het welzijn en de zorg in Zoetermeer te verbeteren. De groep wil een diverse mix van mensen verzamelen die praktijkgerichte vraagstukken aanpakken. Belangrijk is dat de groep zelf kan bepalen welke thema’s worden opgepakt. Burgerbestuurder Lidewij speelt hierbij een cruciale rol door input van inwoners te verzamelen en deze te delen in de bestuursvergaderingen. Op deze manier worden gezamenlijk nieuwe antwoorden op diverse vraagstukken gevonden. 

 

Belangrijkste thema’s 

Tijdens de bijeenkomst kwamen interessante thema’s naar voren, zoals preventie (met onderwerpen als leefstijl, positieve gezondheid en sporten), wonen en omgeving (met aandacht voor samenwonen, sportparken en buurttuinen) en de behoefte aan een zorgcoach of aanspreekpunt waar men terecht kan voor vragen rondom de zorg. 

Tenslotte bleek duidelijk dat men resultaat wil zien. Iedereen wil samen het verschil maken en niet praten om daarna nooit meer iets te horen. Concrete doelen met heldere tijdlijnen en actieve betrokkenheid van de deelnemers zijn essentieel. Het vieren van kleine successen is daarbij ook belangrijk.    

 

Kortom: groot denken, klein doen en meteen beginnen! 

 

Doe mee en maak het verschil! 

De Kamer van Inwoners streeft naar een grotere en meer diverse groep deelnemers om een betere afspiegeling te zijn van de inwoners van Zoetermeer. Jouw kennis en ideeën zijn heel waardevol! Meld je daarom aan voor de volgende bijeenkomst op woensdag 4 september van 16.00 tot 19.00 uur. Aanmelden kan door een email te sturen aan info@gezondheidsregiozoetermeer.nl