Reablement: Vitaal Oud Worden

Op 18 juni kwamen wij met onze partners bijeen voor de kick-off van het project Samen (G)oud Zoetermeer – Empowerment voor een Zorgeloze Toekomst. Dit initiatief draait om gezamenlijk te leren transformeren van zorg naar gezondheid.

 

In Zoetermeer worden mensen steeds ouder en nemen gezondheidsproblemen toe, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Daarom is het noodzakelijk om nieuwe oplossingen te bedenken. We gaan samen met inwoners en professionals uit welzijn en zorg werken aan het ontwikkelen van een werkwijze gebaseerd op reablement.

Deze benadering ondersteunt inwoners in het versterken van hun autonomie en bevordert hun welzijn en kwaliteit van leven zodat we allemaal vitaal ouder kunnen worden.


De kick-off

De bijeenkomst begon met een inhoudelijke toelichting van de subsidie Leren Transformeren door Bregje Thomassen, programmadirecteur Samen ZoeterMeer Gezond. Vervolgens gaf Rudi Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde, een inspirerende lezing over Reablement. Tot slot gingen alle aanwezigen, onder begeleiding van Marieke Timmermann van Weyond, in groepen uiteen om te bespreken wat er meer, minder of juist helemaal niet meer gedaan zou moeten worden om het gedachtengoed van reablement centraal te stellen in onze samenleving. Samen kwamen we tot de conclusie dat we onder andere meer zouden moeten luisteren naar de inwoner en de inwoner meer vertrouwen moeten geven in zijn of haar eigen kunnen. We moeten minder invullen voor een ander en niet meer los van elkaar blijven kijken. De komende jaren zullen we gaan samenwerken om de reablementwerkwijze verder te ontwikkelen en te implementeren. 

 

Wat is Reablement? 

Reablement is een werkwijze in de gezondheidszorg waarbij hulpverleners “ouderen” helpen om hun zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden of herwinnen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Hulpverleners nemen niet over wat mensen zelf kunnen, maar gaan juist helpen om deze vaardigheden terug te krijgen.  

 

Zelfstandig Blijven 

Bij reablement ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Het doel is om mensen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. Dit gebeurt door te focussen op wat iemand nog wél kan en door ondersteuning te bieden bij dagelijkse activiteiten. Hierbij worden de wensen en behoeften van de cliënt centraal gesteld. Daarnaast speelt zorgtechnologie speelt een belangrijke rol. Innovatieve hulpmiddelen maken dagelijkse activiteiten gemakkelijker en vergroten daarmee de zelfredzaamheid. 

 

Positieve aspecten van Reablement 

Veel ouderen kunnen na een reablement-traject bijvoorbeeld weer zelf dagelijkse activiteiten uitvoeren, zoals koken, douchen en boodschappen doen. Daarnaast ervaren hulpverleners meer voldoening omdat ze zien hoe hun cliënten zelfstandiger en gelukkiger worden. 

 

Waardevolle aanvulling op traditionele zorg 

Reablement biedt een waardevolle aanvulling op de traditionele zorg. Door de focus te leggen op zelfredzaamheid en samenwerking, kunnen ouderen langer zelfstandig en met een hogere kwaliteit van leven thuis blijven wonen. 

 

Onze samenwerkingspartners

Reable Nederland, Weyond, inZet, EerstelijnsZorg Zoetermeer, mboRijnland, Palet Welzijn, Dutch Innovation Park, Thuisleefgroep, Jongsenioren Zoetermeer ZM, Stichting Piëzo, PlusZorg en Gemeente Zoetermeer