Burgerbestuurder benoemd bij Samen ZoeterMeer Gezond

Het bestuur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer is uitgebreid met een unicum in Nederland: een burgerbestuurder. Het is voor het eerst in Nederland dat een vertegenwoordiger van de burgers wordt benoemd in een belangrijk overlegorgaan binnen zorg en welzijn.  

Daadwerkelijke inwonerparticipatie is een nieuwe ontwikkeling in bestuurlijk Nederland. Zoetermeer neemt daarin graag het voortouw en kiest voor samen doen, denken én beslissen. Samen ZoeterMeer Gezond, zoals het programma van de vereniging sinds vorige week heet, wil de zorg en welzijn voor burgers verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Voor die grote uitdaging is het nodig om alle mensen, middelen en mogelijkheden samen te verkennen. De burgers van Zoetermeer zijn een belangrijke sleutel bij het creëren van een collectief denkproces, waarin alle partijen gelijkwaardig bijdragen aan het creëren van een gezonde regio. 

Het nieuwe bestuurslid Lidewij Wilms treedt enthousiast toe als burgerbestuurder. “Ik ben vooral een doener, geen vergadertijger. Juist vanuit dat perspectief vind ik het belangrijk om in dit bestuur te stappen. Als inwoner van Zoetermeer vind ik het cruciaal dat burgers samen met welzijns- en zorgorganisaties werken aan een gezonde stad, bijvoorbeeld door burgers in hun omgeving te versterken en zo zorgvragen te voorkomen”, aldus Lidewij Wilms. 

Democratisering in de zorg 

Onder de vlag van Samen ZoeterMeer Gezond wordt samengewerkt aan de toekomst van welzijn en zorg in Zoetermeer. “Die krachtenbundeling is nodig omdat de vraag naar zorg de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen,” licht voorzitter Jeroen van den Oever toe. “We besturen dit programma dus niet alleen met de gezamenlijke instellingen en organisaties, maar nu ook met de inwoners. Het is voor de democratisering in de zorg cruciaal dat ook de burgers met een volwaardige stem aan de bestuurstafel zitten.” 

Gezamenlijk programma 

In 2021 is de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. De afgelopen jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan en groeide de vereniging. Sinds kort heet het gezamenlijke programma Samen ZoeterMeer Gezond, waarbinnen wordt samengewerkt aan een omgeving waar inwoners fysiek en mentaal gezond kunnen opgroeien en oud worden. Voor Samen ZoeterMeer Gezond slaan inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars de handen ineen.  

Ook actief meebeslissen 

Jeroen van den Oever: “De betrokkenheid van inwoners groeit. Daarom vinden we het zo belangrijk om de burger een actieve rol te geven. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma. Inwonerparticipatie zit in onze haarvaten. Dit doen we niet alleen door een burgerbestuurder toe te voegen, maar we zorgen er ook voor dat Lidewij voldoende inwoners in haar achterban kan verzamelen. Zo wordt de stem van de burger goed vertegenwoordigd. We bundelen onze krachten om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst, voor iedereen die dat nodig heeft, zorg en ondersteuning beschikbaar blijven.”