Dromen Vangen in Zoetermeer: positieve inspiratie over gezondheid

“Buurten waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Dat de wijk naar de bejaardentehuizen komt. Blije, uitgeruste kinderen.” Zijn slechts enkele reacties vanuit het publiek tijdens de theatervoorstelling ‘Dromen Vangen’ op de vraag ‘als morgen alles is ingericht volgens positieve gezondheid, hoe ziet dit er voor jou uit?’

Dat ‘Dromen Vangen’ als inspirerend en nuttig wordt gezien door de bezoekers, blijkt uit de interactie met het publiek tijdens de voorstelling en de enthousiaste reacties achteraf. Ongeveer 360 inwoners en geïnteresseerde professionals uit verschillende domeinen (zorg, welzijn, sociaal domein, onderwijs en lokale overheid) kwamen naar de SilverDome voor een interactief, herkenbaar en soms confronterend schouwspel.

Inhoud voorstellingen

Op een inspirerende, humoristische manier werd het publiek meegenomen in de gezondheidsvraagstukken die er spelen en wat een ieder daarin kan betekenen. Het komt aan en het is herkenbaar, zowel professioneel als privé”, aldus één van de aanwezigen. Stil blijven zitten in je stoel was er niet bij! Er werd letterlijk van links naar rechts ‘uit het systeem’ gestapt tijdens de show, wat voor hilariteit zorgde, maar ook mensen aan het denken heeft gezet. Alle aanwezigen werden uitgenodigd en aangemoedigd om na te denken over wat kwaliteit van leven voor hen betekent.

Openingswoord door wethouders Zoetermeer

De theatervoorstelling Dromen Vangen is de kickoff voor een stadsbrede campagne om positieve gedragsverandering te bewerkstelligen op het gebied van gezondheid. Gezondheid raakt ons allemaal. Van jong tot oud, iedereen is onderdeel van een gezonde stad. Dat de gemeente hier vol op inzet, lieten de aanwezige wethouders in hun openingswoord voor aanvang van de voorstellingen duidelijk weten.

Iedere avond nam voor aanvang van de voorstelling een wethouder van Zoetermeer het publiek mee in de plannen met betrekking tot een integrale aanpak op gezondheid binnen Zoetermeer.

Op maandagavond trapte Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg & Welzijn af. Op dinsdag was de eer aan Bouke Velzen, wethouder sociale zaken en op 14 februari heeft Ronald Weerwag, wethouder Sport, wonen en ruimtelijke ordening de laatste voorstelling geopend.

Mooie gezondheidsinitiatieven

Daarnaast werden er diverse mooie bestaande initiatieven gepresenteerd, waaronder het prachtige initiatief de Expobike van MBO Rijnland, de Zoetermeerse aanpak voor een gezond gewicht, de wijkgerichte aanpak en mooie wandelroutes in de omgeving.

Prijswinnaar nieuwe campagnenaam

Alle bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van positieve gezondheid in Zoetermeer worden voortaan gebundeld onder een nieuwe naam: Samen ZoeterMEER Gezond. Met een prijsvraag is deze naam door de inwoners van Zoetermeer zelf bedacht. De winnaar van de prijsvraag kwam haar prijs op maandag 12 februari in ontvangst nemen.

Dromen vangen

Wat ga je als eerste merken als morgen bij het wakker worden alles ingericht is volgens het gedachtengoed van positieve gezondheid? Er zijn op deze vraag zoveel mooie reacties gegeven. Hierbij delen wij nog een aantal reacties ter inspiratie, want laten we eerlijk zijn. Een ‘Samen ZoeterMEER Gezond, begint bij jezelf:

  • Buurten waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen, meer leuke dingen doen met elkaar en dingen organiseren om mensen in verbinding te brengen met elkaar.
  • Dat kinderen en ouders veerkrachtiger zijn, waardoor kinderen zich veiliger en geborgen voelen. Hierdoor hebben ze minder last van problemen. Daardoor zijn er meer blije, uitgeruste kinderen. Kinderen minder op de telefoon zitten en weer actiever zijn. Dat ze voelen dat ze fouten mogen maken en zich nog steeds geborgen voelen. Niet de dupe worden van de problemen van de ouders, dus geen curling ouders. Alle kinderen gegeten hebben als ze naar school gaan en een goed gevuld rugzakje bij zich hebben.
  • Dat ouderen meer faciliteiten krijgen voor eigen regie over hun gezondheid en familie en vrienden zich meer bekommeren. Dat mantelzorgers blijven participeren en actief betrokken blijven, ook bij opname. Dat als de thuiszorg bij ze komt, ze met een glimlach opendoen en zelf al actief de gordijnen hebben geopend en een kopje koffie hebben gezet. De dag meteen positief beginnen met een glimlach op je gezicht. Door de wijk naar het verpleeghuis te brengen, los je veel eenzaamheid op. Dat ouderen zelf ook vrijwilligerswerk doen en communities gaan ontwikkelen om zelf dingen te doen voor andere ouderen.
  • Stadsbreed dat mensen aardiger zijn naar elkaar, minder afgeven op elkaar. Vrolijker zijn. Geen conflicten zoeken met buren, maar juist leuke dingen met elkaar doen. Zich verantwoordelijk voelen voor de wijk waar ze in wonen en deze schoon en veilig houden. Dat ze meer kijken naar wat ze wel kunnen en wat wel goed is in plaats van wat niet. Dat er voor mensen een fijne dagbesteding is (wat voor een ieder anders is), sport, werk, vrijwilligerswerk en vooral samen organiseren. Dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor eigen geluk en gezondheid. Het heft in eigen handen nemen, niet afwachten tot gezondheidszorg oplost maar zelf initiatief nemen.
  • Dat er meer gezonder voedsel in de winkels te verkrijgen is en minder suikers. Dat het beleid van roken ook meer gaat gelden voor ongezond voedsel. Dat er meer aandacht is voor een gezonde omgeving met bijvoorbeeld moestuinen en regelgeving voor een gezondere regio.
  • Dat instanties en overheid meewerken aan gezondheid in plaats van procedures en regels

En nog een aantal prachtige onliners die we hebben gehoord:

“Niet vinken, maar vonken”
“Niet tellen, maar vertellen”
“Niet moeten, maar ontmoeten”
“Niet randvoorwaarden, maar kernwaarden”
“Niet meten, maar weten en voelen”
“Niet klacht, maar veerkracht”
“Lotgenoten -> Bondgenoten”
“Valpreventie cursus -> staan blijven cursus”

Activiteiten, ideeën of ervaringen?

Heb je zelf ideeën, activiteiten of ervaringen met betrekking tot een Samen ZoeterMEER Gezond die je graag wilt delen? Laat het ons zeker weten via het formulier op de site. We nemen dan graag contact met je op.