Voor zorg- en welzijnsprofessionals

Samen voor een gezond Zoetermeer

Wil jij als welzijns- of zorgprofessional bijdragen om inwoners van Zoetermeer een gezonde en ondersteunende omgeving te bieden? Met het programma Samen ZoeterMeer Gezond streven wij naar een omgeving waar inwoners fysiek en mentaal gezond kunnen opgroeien en oud worden. Voor Samen ZoeterMeer Gezond slaan inwoners, zorg- en welzijnssorganisaties, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars de handen ineen. Alleen samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar blijft. Hier bundelen we de krachten om elkaar te inspireren, kennis te delen, problemen op te lossen, kansen te verzilveren en resultaten te boeken waardoor de maatschappelijke impact vergroot wordt.

Ontstaan Samen ZoeterMeer Gezond

In 2021 startte een aantal organisaties het programma Zoetermeer 2025 met als doel om de zorg in Zoetermeer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden. De afgelopen
jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan. Allen onderschrijven we het belang van samenwerking om dit doel te behalen.

Onze ambities stoppen niet in 2025. We zetten deze koers de komende jaren, ook na 2025, voort. Daarom is Samen ZoeterMeer Gezond de nieuwe naam voor Zoetermeer 2025.

In het najaar van 2024 wordt de website van Samen ZoeterMeer Gezond vernieuwd. Tot die tijd vind je de informatie over het programma op de website van Zoetermeer 2025.